Cloud praćenj Webnoise
Zahtev za ponudu
Ponuda za
Cloud praćenj Webnoise

(Popunite sva polja, označena sa *.)

Kako želite da Vas kontaktiramo?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Webnoise.eu je prilagodljivo rešenje za cloud praćenje i vizualizaciju parametara životne sredine (kao što su buka, vibracije, kvalitet vazduha, seizmička aktivnost, meteorološki podaci, čestice, kiselost).

Proizvođač hardverskih računarskih i komunikacionih komponenti i celokupne softverske baze je SPEKTRI Ltd., Bugarska.

Cloud-tipe Webnoise platforma, koju je kreiralo i održava SPECTRI Ltd., moderan je, pouzdan sistem koji nije zasnovan na Windows-u, osmišljen da obezbedi kontinuirano praćenje i merenje, kao i da spreči gubitak podataka o merenju u slučaju greške na terminalu; gubitak komunikacione veze.

Merenja su zasnovana na kontinuiranim periodičnim izveštajima o stvarnim izmerenim parametrima životne sredine. Istovremeno, pruža mogućnost vizualizacije odabranih parametara u realnom vremenu. Podaci se beleže kontinuirano i relevantni parametri se računaju bez prekida. Server gradi i ažurira istorijsku bazu podataka pružajući replikaciju podataka i zaštitu podataka.

 

Struktura veb buke:

  • Korišćenje proizvoda putem obnovljivog godišnjeg pretplatničkog ugovora;
  • Pretplatnik stiče neisključiva prava na korišćenje proizvoda;
  • Tokom trajanja postojećeg pretplatničkog ugovora, SPECTRI LTD se obavezuje da će održavati proizvod, kao i da će skladištiti, sinhronizovati i održavati merne podatke dobijene od sistema;
  • Tokom perioda postojećeg pretplatničkog ugovora, Pretplatnik se obavezuje da će održavati funkcionalnost i komunikacionu funkcionalnost mernih stanica koje komuniciraju i dostavljaju podatke proizvodu.
Koristimo kolačiće na našoj veb stranici. Ako nastavite, prihvatate ove kolačiće. Saznajte više o kolačićima.