Konsultacije

 

Savetovanje i dijagnostika problema sa bukom, reverberacijom i vibracijama od ključnog su značaja za identifikovanje i primenu efektivnih rešenja

Inžinjersko savetovanje koje nudimo u oblastima zvučne izolacije i akustičkog tretmana  podrazumeva:

Savetovanje sa inžinjerom akustike na licu mesta. Cilj ovog savetovanja je prikupljanje podataka o lokaciji zgrade, vrsti konstrukcije, karakteristikama prostorija, izvorima buke ili drugim akustičkim problemima. Kada su polazni podaci tačni, rešenja koja klijent dobije su profesionalna i adekvatna za konkretan problem. Savetovanje s dolaskom na lice mesta se zakazuje unapred na navedene telefone i naplaćuje se. Savetovanje uključuje izradu plana mera u pismenoj formi i softverske kalkulacije ostvarivih rezultata, uz kvantitativno vrednovanje potrebnog materijala i rada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lično savetovanje putem SKYPE-a. Online savetovanje je pogodan oblik uspostavljanja kontakta i preduzimanja mera za rešavanje problema u vezi sa zvučnom izolacijom, akustikom ili vibracijama. Za sprovođenje takvog savetovanja potrebno je da raspolažete nacrtima koje morate poslati kako bi ih razmotrili uz razgovor, fotografijama i mogućnošću da detaljno objasnite u čemu je bit problema koji ste konstatovali. Online savetovanje putem SKYPE-a sa inženjerom akustike naplaćuje se unapred i zakazuje se u zavisnosti od toga kada obe strane imaju mogućnost da obave razgovor. Za zakazivanje online savetovanja, molimo kontaktirajte nas na telefon: +381 63424840 na office@decibel.co.rs.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.