Metalni perforirani paneli za spoljašnju i unutrašnju upotrebu

Metalni perforirani paneli

Metalne perforirane ploče za unutrašnju i spoljašnju upotrebu sa promenljivom apsorpcijom zvuka u zavisnosti od specifičnih potreba za zvučnu izolaciju. Prednja strana napravljena je od perforiranog metala sa rupama različitog prečnika u zavisnosti od nivoa apsorpcije zvuka. Jezgro je napravljeno od kamene vune i mineralnog agregata sa otpornošću na prodor vazduha 22.850 Rayl/m. Mogu se izraditi i po Vašim dimenzijama.

Indeks zvučne izolacije

Koeficijent apsorpcije

Galerija