ODZ 67 Mečo Puh - Projektovanje, izrada i montaža panela za zvučnu izolaciju oko spoljašnjeg ventilatora na krovu dečijeg vrtića u Sofiji

Barijere za izolaciju buke predstavljaju dobro rešenje za zvučnu izolaciju klimatizera, čilera i drugih spoljašnjih ventilacionih tela. Pravilno projektovana i ispunjena barijera za izolaciju buke može da reši problem sa neprijatnom niskofrekventnom bukom, koja je često razlog za nesanicu i nespokojni odmor. Barijera za zvučnu izolaciju može da bude napravljena i projektovana u zavisnosti od izvora buke i daljine susednih objekata koji su pod uticajem te buke.

Galerija