Izvođenje sistema za apsorpciju zvuka u kući-muzeju Pančo Vladigerov u Sofiji, April 2014

Isporuka i montaža zidnih panela za apsorpciju zvuka u cilju poboljšanja akustičnog komfora u jednoj od sala kuće-muzeja Pančo Vladigerov u Sofiji

Galerija