Televizija Alfa Makedonija

Akustička obrada zidova u televiziji Alfa u Skoplju, Republika Makedonija.

 

Korišćeni materijali:

Piramidalni akustični paneli, klinasti akustični paneli, akustični zidni paneli od tekstila;

Galerija