Televizija K-3, Kumanovo

Akustička obrada zidova u televiziji K-3, Kumanovo.

 

Korišćeni materijali:

Piramidalni akustični paneli, klinasti akustični paneli, akustični zidni paneli od tekstila;

Galerija