Tonski studio u gradu Veles u Makedoniji

Problem:

U tonskom studiju u Velesu, Makedoniji, konstatovan je problem sa 
akustikom koji otežava rad. Potrebno je smanjiti vreme reverberacije i obraditi prostor 
panelima za apsorpciju zvuka srednjih i visokih frekvencija.

Rešenje:

Izrađeni su stručno mišljenje i individualan projekat akustike radi uklanjanja 
problema. Pripremljeno rešenje uključuje primenu materijala za zvučnu izolaciju: 
Gyza Raster Absorber; Z Absober; Akustična Piramida; Arc Bass  Trap i Aztec 
Diffuser. Navedeni proizvodi za apsorpciju zvuka korišćeni su za obradu zidova i 
plafona studija što je rezultiralo znatnim poboljšavanjem kvaliteta zvuka 
odnosno snimka.

Galerija