Bar NeuBerlin u Sofiji

Prigušivač buke ventilacionog sistema za kafić u Sofiji. 

Galerija