Akustični tretman u audio-kabinetu u bolnici Sv. Ivan Rilski, Stara Zagora

Akustični tretman i zvučna izolacija sa ciljem smanjenja nivoa zvučnog pritiska i vremena reverberacije za dobijanje tačnih audiologičkih merenja. Koristili smo akustične zidne panele.

Galerija