F - MUTE SISTEM ™ 23 - Smanjenje udara i vazdušne buke

1. Ploča od armiranog betona
2. C - MUTE panel 23
3. DCstrip ™ traka za povezivanje
4. DCvisco ™ membrana
5. Gipsana ploča
6. DCscrev ™

Opis

F - MUTE SISTEM ™ 23 je visokoefikasna zvučna izolacija za podove pogodna i za udar i za vazdušnu buku. Njegova zvučno izolaciona svojstva zagarantovana su kombinacijom debelih i elastičnih visoko efikasnih slojeva.

Ono što omogućava DECIBEL-u da osigura kvalitet i efikasnost sistema jeste to što se njegovi parametri zvučne izolacije simuliraju pomoću MKE i nakon toga verifikuju laboratorijskim ispitivanjima.

Ukupna debljina zvučno izolacionog sistema je 23 mm. Postavlja se preko postojećih podova od armiranog betona i metalnih konstrukcija preko ravne površine, takođe preko postojećih podova / pločica, starog parketa. Preko nje se mogu polagati keramičke pločice, prirodni i laminirani parket, tepih i drugi podovi.

Primena

F - MUTE SISTEM ™ 23 je pogodan za:

- Stambene prostorije
- Javne prostorije
- Industrijske zgrade
- Ugradnja preko poda od armiranog betona i metalnih konstrukcija preko ravne površine
- Postavljanje preko pločica ili starog parketa

Instalaciji nisu potrebne profesionalne veštine, ali ako više volite da to uradi profesionalni instalater zvučne izolacije, kontaktirajte nas na office@decibel.co.rs za više informacija.

Indeks zvučne izolacije

Tehnički pokazatelji

Dimenzije1000k1200k23mm
Težina17,4 kg
Površina dodira sa zidom panela<1%
Smanjenje zvuka u vazduhuna 61 dB
Smanjenje zvuka udarana 58 dB
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.