Zvučna izolacija i akustika za
vozila i plovila

Zvučna izolacija i zvučna obrada primenjuju se na automobile, autobuse i kamione, brodska plovila, vazduhoplove i železnički saobraćaj. Svrha zvučne izolacije vozila može biti veća udobnost, usklađenost sa normama ili posebnim zahtevima za vozila koja se koriste kao "radna" vozila.

DECIBEL ima iskustva u utišavanju specijalizovanih vozila, šinskih i morskih plovila. Izazov u ovom inženjerskom zadatku leži u dizajnu laganog, ali visoko efikasnog sistema s ciljem da se umanji dodatna težina vozila i istovremeno postigne optimalan efekat. Sistemi zvučne izolacije za vozila takođe moraju biti u skladu sa odgovarajućim klasama zapaljivosti i postavljati standarde za svaku vrstu  kopnenog, morskog i vazdušnog saobraćaja.

Nivoi zvučne izolacije zavise od konkretnih zadataka. Mi u DECIBEL-u smo postigli da zvučno izolujemo traktor do čak 42 dB sa dizel agregatom za električnu energiju korištenom u filmskoj industriji.

Ako želite da dobijete ponudu za zvučnu izolaciju ili savet, pošaljite nam upit na: office@decibel.co.rs

Srodni proizvodi

Slični projekti

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.