Звучна изолација и акустика у
возила и пловила

Звучна изолација и звучна обрада примењују се на аутомобиле, аутобусе и камионе, бродска пловила, ваздухоплове и железнички саобраћај. Сврха звучне изолације возила може бити већа удобност, усклађеност са нормама или посебним захтевима за возила која се користе као „радна“ возила.

DECIBEL има искуства у утишавању специјализованих возила, шинских и морских пловила. Изазов у овом инжењерском задатку лежи у дизајну лаганог, али високо ефикасног система с циљем да се умањи додатна тежина возила и истовремено постигне оптималан ефекат. Системи звучне изолације за возила такође морају бити у складу са одговарајућим класама запаљивости и постављати стандарде за сваку врсту копненог, морског или ваздушног превоза.

Нивои звучне изолације зависе од конкретних задатака. Ми у DECIBEL-у смо постигли звучну изолацију трактора до 42 дБ са дизел агрегатом за електричну енергију кориштеном у филмској индустрији.

Srodni proizvodi

Slični projekti

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.