Zvučna izolacija
bučnih mašina


Proizvođači mašina i opreme češto posvećuju vreme i trud da ispitaju svoje proizvode u fazi projektovanja, koliko buke emituju u životnu sredinu i mogućnosti da postanu tiši. Za ove studije, proizvođači opreme angažuju stručnjake za zvučni inženjering.

DECIBEL razvija rešenje za smanjenje buke za industriju. Rešenja mogu biti pasivna, akvivna ili oba. Pasivni sistemi mogu biti postavljeni poput zvučnih kutija i zvučnih prekrivača tako da dizajn komponenti mašine određuju da su tihi. Aktivno pasivni sistemi uključuju kombinacije zvučno zaštićenih kutija i tehnika aktivnog gašenja buke i vibracija u vazduhu putem pretvarača i zvučnika.

Pasivni sistemi su široko primenljivi za sve vrste proizvodnih, kućnih i transportnih mašina. Pasivno aktivni sistemi su primenljivi na vazdušne kanale sistema koje rade sa vazduhom za grejanje, hlađenje i ventilaciju. Pasivno aktivni sistemi su takođe primenljivi u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji.

Jedan od parametara pri izboru proizvodne opreme i mašina je koliki je nivo buke koju će stvarati. Prema tome i da li će upotreba više jedinica u jednoj prostoriji premašiti zakonom dozvoljene standarde za buku.

Ulaganje u tihe mašine i opremu ima brojne prednosti, kao što su smanjenje potrebne lične zaštitne opreme (slušalice i čepići za uši), smanjenje troškova plata radnicima za rad u štetnim uslovima, manja učestalost upotrebe bolovanja i smanjenje škarta u proizvodnji. S druge strane, tihe mašine ili njihova zvučna izolacija garantuje odsustvo problematičnih odnosa sa susednim stanovnicima i drugim preduzećima, kao i zakonske poteškoće u stavljanju u funkciju i ispunjavanje zahteva za zagađenje bukom u Evropskoj Uniji.

U slučaju da na tržištu nema odgovarajuće opreme, DECIBEL nudi dodatna lokalna rešenja nakon ugradnje opreme i potpune redukcije zvuka u industrijskim prostorijama.

Ako želite da dobijete ponudu za zvučnu izolaciju ili savet, pošaljite nam upit na: office@decibel.co.rs

Srodni proizvodi

Slični projekti

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.